Föreläsningar

Utvecklingsstörning/Autism och sexualitet Föreläsningen har som utgångspunkt den normala sexuella utvecklingen och utifrån denna belyses olika aspekter av udda eller socialt oacceptabla sexuella beteenden. Vikten av att våga se och handskas med sexuell problematik.

Kunskap om sexualitetens uttrycksformer i olika utvecklingsfaser i livet.

Psykoterapi/rådgivning

Jag tar emot personer individuellt och i par som behöver stöd och bearbetning av olika relationsproblematik eller av ett personligt problem, av generell karaktär alternativt sexuellt orienterat. Jag får hänvisningar från bland annat MamaMia mödravårdcentral, RFSU, RFSL, kollegor och inte minst fd patienter.

Jag arbetar också med samlevnadsrådgivning i tidningar och massmedia.


Konsultation/Handledning

Genom åren har jag gett många konsultationer till gruppbostäder och daglig verksamhet inom social omsorg när det gäller sexuellt orienterad problematik hos personer med utvecklingsstörning eller förvärvade hjärnskador.

Jag ger också konsultationer till personer i arbetsledande ställning som vill utveckla sitt ledarskap.

Sexuell problematik

En del av de personer söker min hjälp formulerar det själva som sexuellt orienterat. Det kan handla om att man har minskad eller saknar lust till sex, att man lever i ett förhållande där den sexuella lusten är olika stark och därför upplevs som ett problem, att man upplever sig ha ett sexuellt beroendeproblem, att man har ett sexuellt riskbeteende


margareta-nordeman
Jag, Margareta Nordeman, är legitimerad psykoterapeut, vårdlärare, specialist i klinisk sexologi, samlevnadsrådgivare, utbildad i Kroppsorienterad psykoterapi, författare och med lång erfarenhet som föreläsare. Jag har eget företag, sedan 1989, Metaforgruppen. Kontakt: margareta.nordeman@telia.com 0733-747074

Områden inom vilka jag tar uppdrag:
 • Föreläsningar
 • Konsultation/Handledning
 • Psykoterapi/Rådgivning, individuellt o par Samlevnadsrådgivning i tidningar o massmedia
 • Sexuell problematik

Publikationer

Böcker:

 • Medicinmannens Magi. En psykologisk spänningsroman om makt, status och könsroller. Margareta Nordeman, Vulkan 2016 ISBN 978-91-639-2172-8
  ~ Kan beställas via mail margareta.nordeman@telia.com och kostar 140 kr inklusive porto
 • Kärlek på äldre dar, Margareta Nordeman LTs förlag, 1992
 •  Utvecklingsstörning i socialt omsorgsarbete, sexuella behov o uttrycksformer, Margareta Nordeman, Carlssons, 1993
 •  Kvinnors brev, erfarenheter från en rådgivningsspalt, Margareta Nordeman, Conator, 1995
 •  Utvecklingsstörning och sexualitet, Margareta Nordeman, Carlssons, 1999
 •  När känslan tar över - Sexualitet-Utvecklingsstörning-Autism, Margareta Nordeman, Carlssons, 2005  ISBN:  9789173314619
 •  Reviderad upplaga: När känslan tar över - Sexualitet-Utvecklingsstörning-Autism, Margareta Nordeman, Carlssons, 2011  ISBN: 9789173314619

En artikel om sex och samliv senare i livet som finns på: www.1177.se Liv och hälsa, sex och relationer, sex och samliv, senare i livet
Samlevnadsspalt i tidningen Land 1990-2009, 26 nummer/år i 20 år. Krönikör i Vår Bostad 1998